ד"ר יושקאָווסקיס לעקציע וועגן דעם ייִדישן הומאָר

אין משך פֿון זייער גאַנצער טראַגישער, דראַמאַטישער געשיכטע האָבן די ייִדן אַנטוויקלט אַ ספּעציעלן, אוניקאַלן אינסטרומענט פֿאַר דער פּסיכאָלאָגישער שוץ: דעם ייִדישן הומאָר. דער דאָזיקער הומאָר אַנטשטייט ניט ווען די ייִדן פֿילן באַקוועם, זאַט, גליקלעך. דווקא פֿאַרקערט: זיי לאַכן פֿילנדיק ווייטאָג, הונגער, ביטערניש. וואָסערע סודות היט דער ייִדישער הומאָר? מיט וואָס כאַראַקטעריזירט ער זיך? וועגן דעם איז די לעקציע פֿון ד"ר מרדכי יושקאָווסקי. https://www.youtube.com/watch?v=9BZdtEPeSFE&list=PLk4CCBcMXeAtJvEZ6ibduazm5VdIeO1X_&index=16