וועגן אונדז


פּערסאָנאַל

 • וויקטאָריאַ יוסע

  וויקטאָריאַ יוסע

  פֿאַרװאַלטערין

 • וויקטאָריאַ טשערנאַקאָוואַ

  וויקטאָריאַ טשערנאַקאָוואַ

  פּראָגראַמען־קאָאָרדינאַטאָרין

 • ד"ר מרדכי יושקאָווסקי

  ד"ר מרדכי יושקאָווסקי

  דער אַקאַדעמישער דירעקטאָר פֿונעם אינטערנאַציאָנאַלן ייִדיש־צענטער בײַם ייִדישן וועלט־קאָנגרעס