12.07.2019

ייִדיש־לעקציע אויף אַ מאָסקווער "לימוד"־קאָנפֿערענץ

10.07.2019

ייִדיש־סעמינאַר פֿאַר כּלל־טוערס אין אָדעס

24.06.2019

אין ווילנע איז פֿאָרגעקומען אַ קורס פֿון ייִדיש

09.06.2019

אַ סעמינאַר אין ראָסטאָוו פֿאַר מיטאַרבעטערס פֿון ייִדישע אינסטיטוציעס

05.06.2019

ייִדיש־סעמינאַר אין כערסאָן

22.05.2019

אַ לעקציע אין אָדעס: שאַגאַל פֿלעגט מאָלן אויף ייִדיש