פּערל פֿון ייִדיש אין קיִעוו

ידיעות פֿון בוענאָס־אײַרעס, פֿאָרווערטס

די פּרעסע באַריכט באריכות וועגן דער טשערנאָוויצער קאָנפֿערענץ