נײַעס

24.06.2019

אין ווילנע איז פֿאָרגעקומען אַ קורס פֿון ייִדיש

09.06.2019

אַ סעמינאַר אין ראָסטאָוו פֿאַר מיטאַרבעטערס פֿון ייִדישע אינסטיטוציעס

05.06.2019

ייִדיש־סעמינאַר אין כערסאָן

22.05.2019

אַ לעקציע אין אָדעס: שאַגאַל פֿלעגט מאָלן אויף ייִדיש

17.05.2019

לידער פֿון דער ייִדישער נשמה אין קיִעוו

13.05.2019

דער לעצטער קאַפּיטל פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור אין ראַטן־פֿאַרבאנד

02.05.2019

סעמינאַר פֿאַר קולטור־אַרבעטערס אין כאַרקאָוו

23.04.2019

סעמינאַר אין קיידאַן פֿאַר לערערס פֿון ליטע

22.04.2019

סעמינאַר פֿאַר יונגע קהילה־לייטערס אין מאָסקווע