נײַעס

15.10.2019

אַ לעקציע אין קיִעוו וועגן שאַגאַלס ייִדישער מאָלערײַ

20.09.2019

לעקציעס וועגן ייִדיש אין דער שטאָט כמעלניצקי

31.08.2019

ייִדיש־סעמינאַר אין פּאָסאַדאַס

31.08.2019

פּסח אױף ייִדיש אין סאַנקט־פּעטערבורג

03.08.2019

לעקציעס אין ווילנע וועגן שאַגאַלס מאָלערײַ אויף ייִדיש

25.07.2019

ייִדיש־סעמינאַר אין ווילנע פֿאַר לערערס פֿון מזרח־אוקראַיִנע

16.07.2019

אַ לעקציע אין טביליסי וועגן שאַגאַלס ייִדישער מאָלערײַ

12.07.2019

ייִדיש־לעקציע אויף אַ מאָסקווער "לימוד"־קאָנפֿערענץ

10.07.2019

ייִדיש־סעמינאַר פֿאַר כּלל־טוערס אין אָדעס