נײַעס

06.08.2018

​נאַטאַליע רינדיוק ע"ש

05.08.2018

פּראָפֿ' מאָסקאָוויטש פֿונעם יִדיש־צענטער אויפֿן ייִדיש־טאָג אין רומעניע

28.07.2018

ייִדיש־סעמינאר פֿאַר ישׂראלים אינעם יד־ושם

15.07.2018

​ייִדיש־סעמינאַר אין סאַן־פאַולו

06.07.2018

ווילנער סעמינאַר פֿאַר ייִדישע פּעדאַגאָגן פֿונעם עקס־ראַטן־פֿאַרבאַנד

02.07.2018

ליטעראַרישער סעמינאַר פֿאַר אַקטיוויסטקעס פֿון דער ליטווישער קהילה

22.06.2018

​סעמינאַר אין ווילנע פֿאַר מאָסקווער ״דזשוינט״־טוערס

15.06.2018

ייִדיש אויפֿן קעשענעווער "דזשוינט"־פֿאָרום

08.06.2018

ייִדיש־לעקציעס אויף מאָסקווער "לימוד"־סעסיע