נײַעס

09.03.2019

חנוכּה־לעקציע וועגן ייִדיש אין אָדעס

27.02.2019

ייִדיש־סעמינאַר אין ווילנע פֿאַר לערערס פֿון סומי

23.02.2019

ווילנער סעמינאַר פֿאַר "כּנפֿיים" פֿון מאָסקווע

14.02.2019

סעמינאַר וועגן דעם ייִדישן טעאַטער אין מאָנטעווידעאָ

09.02.2019

טעאַטראַלער וואַרשטאַט אין בוענאָס־אײַרעס

03.02.2019

דאָס יאָר 2019 אין דער ייִדישער קולטור־געשיכטע

28.01.2019

ייִדיש־סעמינאַר אין לאַ־פּלאַטאַ, אַרגענטינע

25.01.2019

ייִדיש־צענטער אויפֿן ״ייִדישן סוף־וואָך״ אין אָדעס

18.01.2019

ייִדיש־סעמינאַר אין ראָסאַריאָ, אַרגענטינע