07.12.2018

סעמינאַר פֿאַר דירעקטאָרן פֿון קהילה־צענטערס פֿון אַמאָליקן ראַטן־פֿאַרבאַנד

23.11.2018

פֿעסטיוואַל פֿון דער מאָדערנער ייִדישער קולטור אין יעקאַטערינבורג

10.11.2018

ייִדיש־סעמינאַר אין זשיטאָמירער אוניווערסיטעט

01.11.2018

סעמינאַר אין קיִעוו פֿאַר לערערס, וואָס זעצן פֿאָר לערנען און פֿאַרשפּרייטן ייִדיש

24.10.2018

ייִדיש־צענטער אויפֿן פֿאָרום פֿונעם עסטלענדישן ייִדנטום

13.10.2018

סעמינאַר אין ירושלים וועגן ייִדיש פֿאַר לערערס פֿון ליטע