19.04.2018

פּורים־שפּיל אין קלײַפּעדע מיטן ייִדיש־צענטער

09.04.2018

ייִדיש־לעקציעס לויט דער אײַנלאַדונג פֿונעם ניקאָלײַעווער אוניווערסיטעט

01.04.2018

לעקציעס וועגן ייִדיש פֿאַר פּעדאַגאָגן אין קיִעוו

27.03.2018

​לעקציע וועגן ייִדיש פֿאַר לערערס פֿון לעטלאַנד

23.03.2018

​לעקציע־קאָנצערט פֿון ייִדישע לידער פֿאַרן ברייטן עולם אין ווילנע

17.03.2018

סעמינאַר אין מאָסקווע פֿאַר די חורבן־פֿאָרשערס