22.03.2019

לעקציעס וועגן ייִדיש אינעם אָדעסער מוזיי פֿונעם חורבן

21.03.2019

לעקציע וועגן שאַגאַל אינעם תּל־אָבֿיבֿער מוזיי

09.03.2019

חנוכּה־לעקציע וועגן ייִדיש אין אָדעס

27.02.2019

ייִדיש־סעמינאַר אין ווילנע פֿאַר לערערס פֿון סומי

23.02.2019

ווילנער סעמינאַר פֿאַר "כּנפֿיים" פֿון מאָסקווע

14.02.2019

סעמינאַר וועגן דעם ייִדישן טעאַטער אין מאָנטעווידעאָ