01.11.2018

סעמינאַר אין קיִעוו פֿאַר לערערס, וואָס זעצן פֿאָר לערנען און פֿאַרשפּרייטן ייִדיש

24.10.2018

ייִדיש־צענטער אויפֿן פֿאָרום פֿונעם עסטלענדישן ייִדנטום

13.10.2018

סעמינאַר אין ירושלים וועגן ייִדיש פֿאַר לערערס פֿון ליטע

03.10.2018

​ייִדיש־טאָג אויפֿן קוראָרט לעבן אָדעס

28.09.2018

אַ לעקציע אין ירושלים: בענקשאַפֿט נאָך הר־ציון אין דער ייִדישער ליטעראַטור

26.09.2018

אַ לעקציע: די ייִדישע ווילנע דורך געלעכטער און טרערן