06.07.2018

ווילנער סעמינאַר פֿאַר ייִדישע פּעדאַגאָגן פֿונעם עקס־ראַטן־פֿאַרבאַנד

02.07.2018

ליטעראַרישער סעמינאַר פֿאַר אַקטיוויסטקעס פֿון דער ליטווישער קהילה

22.06.2018

​סעמינאַר אין ווילנע פֿאַר מאָסקווער ״דזשוינט״־טוערס

15.06.2018

ייִדיש אויפֿן קעשענעווער "דזשוינט"־פֿאָרום

08.06.2018

ייִדיש־לעקציעס אויף מאָסקווער "לימוד"־סעסיע

31.05.2018

סעמינאַר פֿאַר דער יוגנט־פּראָגראַם "פּאָסט־פֿעניקס" אין ווילנע