17.10.2019

די ערשטע לעקציע וועגן ייִדיש אינעם אָדעסער חורבן־מוזיי

15.10.2019

אַ לעקציע אין קיִעוו וועגן שאַגאַלס ייִדישער מאָלערײַ

20.09.2019

לעקציעס וועגן ייִדיש אין דער שטאָט כמעלניצקי

31.08.2019

ייִדיש־סעמינאַר אין פּאָסאַדאַס

31.08.2019

פּסח אױף ייִדיש אין סאַנקט־פּעטערבורג

03.08.2019

לעקציעס אין ווילנע וועגן שאַגאַלס מאָלערײַ אויף ייִדיש