14.04.2020

מיני־קורס פֿון ייִדישער ליטעראַטור אין קיִעוו

20.03.2020

מערץ: היסטאָרישער קאַלענדאַר

18.03.2020

​אַ ייִדיש־קורס פֿאַר די פֿאָרגעשריטענע אין ווילנע

22.02.2020

אַ ייִדיש־קורס פֿאַר אָנפֿאַנגערס אין ווילנע

07.02.2020

ייִדישע ליטעראַטור אויפֿן קעשענעווער בילדונגס־פֿאָרום

01.02.2020

פֿאָרשטייערס פֿונעם ייִדיש־צענטער אויף דער "לימוד"־סעסיע אין אָדעס