12.11.2017

סעמינאַר וועגן ליטוואַקן אין ווילנער גימנאַזיע

11.11.2017

​סעמינאַר אין מאָסקווע פֿאַר לייטערס פֿון ייִדישע קהילות פֿון רוסלאַנד און ווײַסרוסלאַנד

01.11.2017

לעקציעס וועגן יידיש פֿאַר ייִדישע קהילות פֿון קאַלינינגראַדער געגנט

25.10.2017

די פּערל פֿון דער ייִדישער קולטור פֿאַר רעגיאָנאַלע דירעקטאָרן פֿון הילל

09.10.2017

​סעמינאַר וועגן ייִדיש פֿאַר ליטווישע לערערס אין ווילנע

07.10.2017

​לעקציעס פֿאַר יונגע ייִדישע פּעדאַגאָגן און קלובן־אַקטיוויסטן אין קיִעוו