09.02.2019

טעאַטראַלער וואַרשטאַט אין בוענאָס־אײַרעס

03.02.2019

דאָס יאָר 2019 אין דער ייִדישער קולטור־געשיכטע

28.01.2019

ייִדיש־סעמינאַר אין לאַ־פּלאַטאַ, אַרגענטינע

25.01.2019

ייִדיש־צענטער אויפֿן ״ייִדישן סוף־וואָך״ אין אָדעס

18.01.2019

ייִדיש־סעמינאַר אין ראָסאַריאָ, אַרגענטינע

05.01.2019

ייִדיש־צענטער אויף דער קאנפערענץ פֿון ייִדישער יוגנט אין קיִעוו