04.09.2017

​אומגעצאָלטע עקסקורסיע איבער ייִדישע ערטער פֿון ווילנע

01.09.2017

פּערל פֿון ייִדישער קולטור פֿאַרן אוקראַיִנישן אינסטיטוט׃ תּקומה

20.08.2017

​פּערל פֿון ייִדישער קולטור אין ווילנע פֿאַר ישׂראלדיקע וועגווײַזערס פֿון יד־ושם

30.07.2017

דער ייִדישער קאָמפּאָנענט פֿונעם סעמינאַר ״סמבטיון״ אויפֿן דניעפּער

29.07.2017

אָפֿיצירן פֿון דער ישׂראלדיקער אַרמיי זענען ממשיך צו לערנען ייִדיש

13.07.2017

סעמינאַר אין ווילנע פֿאַר אַקטיוויסטן פֿון יוגנט־אָרגאַניזאַציעס פֿונעם געוועזענעם ראַטנפֿאַרבאַנד