תרבות יידיש

פוליטיקאים בכירים נואמים ביידיש

שפת היידיש חיה וקיימת, והיא תחיה