סיקור ועידת צ'רנוביץ (2018) בעתון היידי המוביל

התקשורת מכסה ועידת צ'רנוביץ שנערכה ע"י מרכז היידיש של הקונגרס היהודי העולמי