קורס יידיש למתחילים נערך בווילנה

Show 20ycours

בין 10 באוקטובר 2019 ו-22 בינואר 2020 בבירת ליטא נערך קורס לשפת היידיש למתחילים שאורגן במשותף על ידי המרכז הבינלאומי ליידיש מיסודו של הקונגרס היהודי העולמי והספרייה היהודית הציבורית הווילנאית.

במשכן הספרייה התקיימו הלימודים. המורה הצעירה – סאולה ואלונייטה – רכשה את השפה בסמינרים בווילנה ובמרכזי לימוד אחרים באירופה. כעת היא מנהלת את מחלקת תרבות הליטוואקים במוזיאון היהודי הממלכתי ע"ש הגאון מווילנה.

הקורס כלל 15 פגישות של 2 שעות אקדמיות כל אחת. ללימודים נרשמו 18 סטודנטים; רובם זקוקים ליידיש לצרכי עבודתם במוסדות תרבות שונים.

הדגש הושם על קריאה, כתיבה ודקדוק. במשך סמסטר אחד נלמדו האלף-בית (אותיות דפוס ויד), המין הדקדוקי של שמות עצם, יחיד ורבים, יחסות, נטיית שמות תואר, כינויי גוף, צורות הזמנים הנפוצות ועוד.

לאחר כל שעור הסטודנטים קיבלו את שעורי הבית בהתאם לנושא הנלמד. התמדה בלימודים אפשרה לרוב המשתתפים להשיג התקדמות ניכרת במקצוע זה.