קורס אקדמי לשפת יידיש נערך בווילנה

Show 19 course

בין 7 בפברואר ו-23 במאי 2019 בווילנה התקיים קורס לשפת היידיש למתחילים שאורגן במשותף על ידי המרכז הבינלאומי ליידיש מיסודו של הקונגרס היהודי העולמי והמוזיאון היהודי ע"ש הגאון מווילנה.

המורה הצעירה – נציגת מרכז היידיש גב' סאולה ואלונייטה – רכשה את הידע בשפה בסמינרים בווילנה ובמרכזי לימוד אחרים באירופה.

הקורס כלל 15 פגישות של 2 שעות אקדמיות כל אחת. מתוך 22 סטודנטים שנרשמו, 14 סיימו אותו בהצלחה וקיבלו קרדיט אקדמי הולם.

הדגש הושם על קריאה, כתיבה ודקדוק. במשך סמסטר אחד נלמדו האלף-בית (אותיות דפוס ויד), המין הדקדוקי של שמות עצם, יחיד ורבים, יחסות, נטיית שמות תואר, צורות ההשוואה, כינויי גוף, הטיית פעלים בזמנים החשובים (הווה, עבר, עתיד ועבר רב-פעמי), מאפייני הפעלים עם תחיליות לסוגיהן, סדר המילים במשפטי שאלה ועוד. נקראו טקסטים רבים מסוגות שונות.

תוכן השעורים המפורט מובא בעמוד האנגלי שלנו.