סמינר בירושלים עבור מנהלים ומורים בבתי ספר ליטאים

Show 17 yad

ב-24 ביולי 2018 המנהל האקדמי של מרכז היידיש הבינלאומי מיסודו של הקונגרס היהודי העולמי, ד"ר מרדכי יושקובסקי, הופיע במרכז הירושלמי לחקר השואה "יד ושם" עם סדרת הרצאות בנושא שפת היידיש ותרבותה, בפני 26 מנהלים ומורים של בתי ספר מליטא.

זהו הסמינר הרביעי שנערך על ידי מרכז היידיש במיוחד עבור נציגי מוסדות חינוך שונות של ליטא.

המרצה החל בנושא "תרבות ביידיש כגורם מרכזי בזיכרון הלאומי הקולקטיבי, המורשת האינטלקטואלית והרוחנית של העם היהודי", הדגיש את תפקידה הייחודי של ליטא ווילנה בפיתוח השפה, הספרות והיבטים אחרים של תרבות היידיש, אשר הגיעה לשיא שגשוגה על אדמת ליטא בתקופה שבין שתי מלחמות העולם.

לאחר מכן נדון בטרגדיה שפקדה את העם היהודי ואת שפתו בעת השואה. מובן על כולם שמבלי להזכיר יידיש וכל היוצא ממנה, אין להעלות על הדעת לימוד מקיף על השואה.

ד"ר יושקובסקי דיבר על כמה וכמה סופרים "ליטבקים" שכתבו ביידיש: משה קולבק, חיים גראדה, אברהם קרפינוביץ', אברהם סוצקבר, שמרקה קצ'רגינסקי ואחרים, הקריא את שיריהם ואת קטעי הפרוזה שלהם. המאזינים ביקשו - וקיבלו - רשימה ביבליוגרפית של תרגומי ספרות היידיש לליטאית ולרוסית.

ההרצאות לוו במצגת וידאו וגרמו לדיון תוסס. רבים מהנוכחים הודו כי שמעו את השמות הללו לראשונה – מפני שספרי הלימוד שלפיהם מלומדים ומוכשרים מורים בליטא, אינם מתייחסים לאנשי עט יידיים (כמו לכל תרבות העם היהודי, אשר במשך מאות שנים הרכיב חלק ניכר מאוכלוסיית ליטא ותרם תרומה ענקית לתרבות ליטא). בדומה, בספרי הלימוד הליטאיים כמעט ולא מוזכרים אירועי השואה אשר התרחשו בארץ ההיא.

לאחר מילוי (לפחות חלקי) של הפער הזה, הביעו הנוכחים את נכונותם להעביר לתלמידיהם את הידע הנרכש זה עתה. מורים ליטאים גם הביעו תקווה להמשיך את שיתוף הפעולה היעיל עם מרכז היידיש הבינלאומי מיסודו של הקונגרס היהודי העולמי, לקבלת תמיכה בתחומי מתודולוגיה ומידע. הזדמנות כזאת תיווצר להם בווילנה עצמה.