אודות


צוות

  • אאודרה ראליטה-יאסיוקאיטיינה

    אאודרה ראליטה-יאסיוקאיטיינה

    רכזת תכניות

  • ד"ר מרדכי יושקובסקי

    ד"ר מרדכי יושקובסקי

    המנהל האקדמי של מרכז היידיש הבינלאומי בקונגרס היהודי העולמי