07.12.2018

מרכז היידיש בימי התרבות היהודית בחרקוב

27.11.2018

סמינר למנהלי "חסד" ולראשי קהילות בערי ברה"מ לשעבר

13.11.2018

יידיש בפסטיבל יהודי עכשווי ביקטרינבורג

03.11.2018

פניני תרבות היידיש באוניברסיטת ז'יטומיר

28.10.2018

סמינר בקייב למורים הממשיכים ללמוד, ללמד ולקדם יידיש

19.10.2018

מרכז היידיש בתכנית "יחד" ליהודי אסטוניה