17.02.2018

סמינר בקייב למורי ביה"ס יהודיים של אוקראינה

10.02.2018

פרויקט מיוחד: תרבות יהודית בליטא בעבר ובהווה

29.01.2018

כנס מדעי בנושאי יידיש בצ'רנוביץ: 10-6 באוגוסט 2018

27.01.2018

סמינר "אלף שנים של יידיש" בעיר מנדוסה שבארגנטינה

25.01.2018

​הרצאות על יידיש בנובוסיבירסק

13.01.2018

​הרצאות על יידיש בעיר דניפרו שבאוקראינה