14.09.2018

סמינר יידיש במועדון הנוער בווילנה

09.09.2018

סמינר המשך לצוות "יד ושם" בווילנה

08.09.2018

​שנת 2018 בתולדות תרבות היידיש

04.09.2018

​סמינר יידיש בווילנה עבור מחנכים וחוקרים אוקראינים

03.09.2018

סיקור ועידת צ'רנוביץ (2018) בעתון היידי המוביל

27.08.2018

התקשורת מכסה ועידת צ'רנוביץ שנערכה ע"י מרכז היידיש של הקונגרס היהודי העולמי